Virtual Posters

Back to TOC

TIM: Temporal Interaction Model in Notification System

Huxiao Ji, Haitao Yang, Linchuan Li, Shunyu Zhang, Cunyi Zhang, Xuanping Li, Wenwu Ou

Poster

Click to open poster!

Video